Werkbezoek Estland en Duitsland


PERSBERICHT

Alkmaar, 15 november 2018

Duitsland en Estland op werkbezoek bij praktijk en speciaal onderwijs in NHN

ALKMAAR - Medewerkers van scholen en reïntegratiebedrijven uit Duitsland en Estland bezochten onlangs meerdere voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijk (pro) scholen en verschillende werkgevers in Noord-Holland. Het doel van het bezoek was om van elkaar te leren hoe de kansen van deze jongeren op de arbeidsmarkt te vergroten en jongerenwerkloosheid te verminderen. De buitenlandse partners gingen op reis door heel NHN en in gesprek met jongeren van het speciaal en praktijkonderwijs op hun leerwerk en stageplekken bij verschillende bedrijven.

ESF-project Effect
Het werkbezoek in Nederland was de afsluiting van het tweejarige uitwisselingsproject Effect, opgestart vanuit Ronduit Onderwijsondersteuning uit Alkmaar. Het project Effect loopt van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018. Deelnemers zijn: 13 scholen voor praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in Noord-Holland Noord, het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland en West-Friesland, stichting Leerzaam uit West-Friesland., Noorderkwartier uit Schagen, MBO Clusius College uit Alkmaar en de twee buitenlandse partners Estland en Duitsland. Het project is mede mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Subsidiefonds in het kader van transnationale samenwerking.

Werkbezoeken Estland en Duitsland
Afgelopen twee jaar is er intensief samengewerkt tussen de verschillende landen en de betrokken pro en vso scholen in NHN. Zo gingen de scholen uit NHN afgelopen jaar ook op werkbezoek in Estland en Duitsland. Het doel van deze werkbezoeken was het delen van kennis, ervaringen en methodische pedagogische aanpakken om te leren wat het beste werkt bij de begeleiding van jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het resultaat van de uitwisseling zijn concrete plannen om de kansen van jongeren in de verschillende landen te verhogen. "Inclusief onderwijs, jeugdhulp en werk voor iedere jongere. Met aandacht en liefde kansen bieden dat past bij elke leerling. Dat is de kern".

Op reis door Noord Holland Noord
De groep bezocht de volgende leer/werkstageplekken van onze leerlingen uit het pro en vso onderwijs in NHN: Deen & MBO 2 opleiding (Hoorn), Clusius Green Start  & vso de Stormvogel (Blokker), jongerenloket West Friesland (Hoorn), Bejo zaden & Regiuscollege (Schagen), Zeestadstaal, Fort Westoever & praktijkschool De Pijler (Den Helder), Intratuin & praktijkschool de Focus (Heerhugowaard), houtloods en metaalbewerking van vso ‘t Werk (Heerhugowaard) en leerwerk restaurant Stoer in Alkmaar. Met als slot de eindpresentaties van de drie landen over alle leermomenten van dit project in de Gasfabriek in Alkmaar. "Wat wij van Nederland geleerd hebben is de enorme waardering voor talenten en mogelijkheden van ieder individu. Dat geldt voor jongeren, maar ook voor de professionals die met hen werken", concluderen de vertegenwoordigers van de groep uit Duitsland en Estland.

Kennisdelen en stevig netwerk pro en vso scholen NHN
Naast het kennisdelen en de vele leermomenten van de inspirerende bezoeken aan het buitenland hebben de pro en vso scholen in NHN een sterk netwerk met elkaar opgebouwd. “Ook al is dit project afgelopen, wij gaan door met het zoeken van mogelijkheden en nieuwe wegen om te blijven werken aan het optimaliseren van passend onderwijs voor onze leerlingen en het vinden van een voor hen passende baan”, is de conclusie van de betrokken pro en vso scholen uit Noord-Holland Noord.

_________________________________________________________________________________________
Noot voor de redactie en voor meer informatie over het Europese project Effect (aansluiting jeugd-onderwijs-arbeidsmarkt:

Eva de Vries, projectleider Europese projecten aansluiting jeugd-onderwijs-arbeidsmarkt, Ronduit onderwijsondersteuning, telefoon: 06 – 144 69 49 1 of Sanne Kruijer, medewerker kwaliteit en beleid, samenwerkingsverband VO Noord Kennemerland , 06 – 17 33 77 78.