Arbeidsplaatsen

Leerlingen op Het WERK! stromen uit naar het MBO of de arbeidsmarkt. In beide gevallen is een succesvolle uitstroom sterk afhankelijk van de vaardigheden van de leerling. Om te zorgen dat leerlingen van Het WERK! over passende vaardigheden beschikken, kunnen zij praktijkervaring opdoen in onze arbeidstrainingsplaatsen.

Onze arbeidstrainingsplaatsen proberen we zo veel mogelijk samen met de arbeidsmarkt aan te bieden. Het gaat altijd om geaccrediteerde werkplaatsen waarin ook brancheorganisaties opleidingen kunnen verzorgen. De opbouw van oefenstages en arbeidstraining, gevolgd door stages in bedrijven, vergroot de kans op een succesvolle instroom op de arbeidsmarkt en het MBO.

In schooljaar 2017-2018 hebben wij de volgende arbeidstrainingsplaatsen:
De Metaalhaal, De Loods, De Kleine Knip en Restaurant Nr.7.