Ondersteuningsprofiel

In het Ondersteuningsprofiel beschrijft de school haar visie op goed onderwijs, passende ondersteuning en professionaliteit. In het profiel is beschreven welke onderwijsarrangementen worden aangeboden en hoe leerlingen en ouders worden ondersteund bij het behalen van hun doelen. Het profiel beschrijft ook welke verwachtingen er zijn aan medewerkers.

Het profiel is vastgesteld door het onderwijsteam en de medezeggenschapsraad. De uitgangspunten van het Ondersteuningsprofiel zijn omgezet naar concrete en zichtbare handelingen binnen de school. Wilt u het hele profiel lezen? Klikt u dan hier.