Coaches

De coach staat centraal in alle zaken met betrekking tot de leerling. Samen met de leerling en diens ouder(s)/verzorger(s) heeft de coach de regie in het traject. Elke leerling krijgt bij de start van het schooljaar een eigen coach toegewezen. Hij/zij onderhoudt het contact met ouder(s)/verzorger(s), leerling, stageplaatsen en docenten van school. De school begeleid het traject van de leerling van het begin tot het eind.
Hieronder stellen wij de coaches graag aan je voor:

Carla Corbière
aanwezig op: maandag, dinsdag en woensdag

Wouter Booms
aanwezig op: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag

Mignon van Dort
aanwezig op: maandag t/m vrijdag

Michael de Boois
aanwezig op: dinsdag, woensdag, vrijdag