Interne stages

Stage is een vast onderdeel van het lesprogramma van Het WERK!. Elke leerling volgt minimaal 3 dagen stage per week. Uitgangspunt is dat leerlingen zelf een stageplek zoeken. Natuurlijk kan de coach helpen bij het vinden van een geschikte stageplaats. Afspraken over stages worden altijd vastgelegd in een stagecontract zodat de verwachtingen, doelen en wettelijke zaken als verzekeringen goed geregeld zijn. Minimaal één keer per maand bezoekt de coach de stageplaats en kijken leerling, coach en stagebegeleider of alles naar wens verloopt. Belangrijk is dat een stageplaats bijdraagt aan het vergroten van kennis en vaardigheden zodat leerlingen kunnen uitstromen naar een passende vervolgplek en die plek ook vast kunnen houden.

In principe zijn de tijden van les- en stagedagen dezelfde. Het kan zijn dat een bedrijf graag wil de de leerling op bijzondere tijden of zelfs in de weekenden/vakanties komt werken. Dit kan alleen in goed overleg met ouders, leerplicht en school. Samen zorgen we ervoor dat je niet te veel en niet te weinig uren naar school en stage gaat.

De contactpersoon voor stages op school is altijd jouw coach.