Praktische informatie

Schooltijden:
Leerlingen hebben twee dagen per week les en lopen drie dagen per week stage. In principe zijn de tijden van les- en stagedagen dezelfde. Het kan zijn dat een bedrijf graag wil dat je op bijzondere tijden of zelfs in de weekenden en/of vakanties komt werken. Dit kan alleen in goed overleg met ouders, leerplicht en school. Samen zorgen we ervoor dat je niet te veel en niet te weinig uur naar school en stage gaat. Van leerlingen wordt verwacht dat zij tot 15.00 uur beschikbaar te zijn voor school. Bijvoorbeeld voor een coachingsgesprek, om tijd in te halen of omdat er iets moet worden besproken.

Lesdag: 08:30 uur - 14:50 uur
Ochtendpauze: 10:00 uur - 10:15 uur
Middagpauze: 12:45 uur - 13:15 uur

Te laat komen:  
Als je te laat komt, haal je een te-laat-kaart in het kantoor Switch/Time-Out. Met deze kaart meld je je bij de leerkracht. Als je je te-laat-kaart drie keer hebt gebruikt, moet je, in overleg met de leerkracht, tijd inhalen.
Dit is op dinsdag en donderdag van 15:00 uur tot 15:50 uur. Vooraf worden de ouder(s)/verzorger(s) ingelicht.