Medezeggenschapsraad

Iedere schoollocatie van De Spinaker is vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad (MR). In de MR worden alle belangrijke zaken over de organisatie van de school en het onderwijs besproken. De MR denkt mee en geeft advies en beslist soms ook over beleid.

De MR van de Spinaker ziet er als volgt uit:

MR Heerhugowaard: De drie locaties van De Spinaker Heerhugowaard leveren elk een medewerker, een ouder en een leerling. In totaal maximaal 9 deelnemers. In de praktijk is het erg lastig gebleken om leerlingen te motiveren voor deelname. In de regel neemt één van de ouders van de ouderraad ook deel in de MR.

MR De Spinaker: Vanuit de MR Heerhugowaard neemt een MR-lid deel in de MR Spinaker. In deze MR zijn alle Spinakerlocaties vertegenwoordigd.

GMR Ronduit:  De Spinaker is onderdeel van stichting Ronduit Onderwijs. Alle Ronduitlocaties zijn samen met De Spinaker vertegendwoordigd in de GMR.