Aanmeldingsprocedure

Aanmeldingsprocedure voor leerlingen met een TLV:

Wanneer een leerling in het bezit is van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van een samenwerkingsverband dan kunt u deze leerling aanmelden bij de Commissie van Begeleiding van Het WERK!.

Dit kan door het invullen van het aanmeldingsformulier.
Klik hier voor het ‘FORMULIER aanmelden met TLV’.
Nadat u het formulier heeft ingevuld kunt u deze sturen naar de voorzitter van de CvB, via: cvbheerhugowaard@ronduitonderwijs.nl, per telefoon doorgeven op: 072- 579 30 26 of per post naar: De Spinaker Het WERK!, W.M. Dudokweg 68, 1703 DC te Heerhugowaard.

Na aanmelding krijgt u bericht dat de stukken ontvangen zijn en op welke datum de leerling wordt besproken door de Commissie van Begeleiding (CvB) waarna u verder geïnformeerd zal worden over de stukken die wij graag willen ontvangen.

Voor een goede en vlotte bespreking van de aanmelding is het belangrijk om een zo volledig mogelijk dossier aan te leveren. Ouder(s)/verzorger(s) zijn hier verantwoordelijk voor. De commissie die de toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven kan deze gegevens in verband met de wet op de privacy niet aan ons doorsturen. Op het aanmeldingsformulier staat welke stukken voor de Commissie van Begeleiding van belang zijn. Daarom is het van belang dat ouder(s)/verzorger(s) de leerling aanmeldt.

Na bespreking in de CvB-vergadering ontvangt u binnen 2 weken bericht over de uitkomst hiervan. Wanneer uw kind op onze locatie geplaatst gaat worden ontvangt u een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek.

Indien u naar aanleiding van bovenstaande uitleg nog vragen heeft, kunt u uiteraard contact opnemen met onze school.