Wat u verder nog moet weten

Leraar-ondersteuners en stagiaires 
Leraar-ondersteuners en stagiaires ondersteunen de docenten bij alle voorkomende werkzaamheden binnen en buiten de klas. Wij geven ieder jaar een aantal leerlingen van de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk van het Horizoncollege en studenten Pedagogiek van de Hogeschool Amsterdam gelegenheid bij ons stage te lopen. Zij worden een aantal dagen per week naast de vaste docent in de groepen ingedeeld.  

Gebruiksmaterialen 
We verwachten dat de leerlingen zelf zorgen voor eigen materiaal, zoals: agenda, schrijfgerei, passer, geodriehoek, liniaal, rekenmachine, koptelefoon en schriften.

Gymnastiek 
Het bewegingsonderwijs heeft een belangrijke plaats in het onderwijs aan De Spinaker. Het is voor de lichamelijke conditie van kinderen goed dat ze veel bewegen. Bovendien komen in de lessen tal van toegevoegde elementen voor, zoals: samenspel en competitie, zaken waar onze leerlingen vaak moeite mee hebben en die ze toch moeten leren. Vanaf schooljaar 2017/2018 zal Dion Ferdinandus de gymlessen begeleiden.

De lessen worden met grote regelmaat op diverse locaties gegeven. Ouder(s)/verzorger(s) worden hierover uiteraard op de hoogte gebracht.

Tijdens de lessen zijn gymkleding en gymschoenen verplicht.  

Contact met school 
De klasdocent/coach hebben graag regelmatig contact met de ouder(s)/verzorger(s) van hun leerlingen. Het contact kan telefonisch zijn of via de mail. U kunt worden uitgenodigd voor een gesprek.  
De docenten stellen het bijzonder op prijs als u als ouder(s)/verzorger(s) het initiatief neemt tot contact.  

Rapporten 
De leerlingen krijgen tweemaal per jaar een rapport. De rapporten worden rond januari/februari en voor het einde van het schooljaar aan de leerlingen meegegeven. Groepsdocenten zullen naar aanleiding van het rapport contact opnemen met de ouder(s)/verzorger(s) en een afspraak maken om het functioneren van de leerling door te spreken. 

Ouderbijdrage  
De ouderbijdrage voor dit jaar is vastgesteld op € 30,-. Met dit bedrag worden de kosten gedekt van bijvoorbeeld sinterklaasfeest, kerstfeest, sportdagen en excursies. Voor betaling ontvangt u een acceptgiro. 

Foto’s t.b.v. de website van De Spinaker 
Bij een aantal vakken, bijv. beeldende vorming, of speciale gebeurtenissen en activiteiten op school kan het voorkomen dat er foto’s van de leerlingen gemaakt worden waaruit te zien valt hoe zij aan het werk zijn. Om deze foto’s op onze website te kunnen plaatsen, hebben wij toestemming nodig van ouder(s)/voogd en jongeren. Hiervoor krijgen ouder(s)/verzorger(s) bij de aanmeldingsformulieren ingesloten een toestemmingsverklaring beeldmateriaal. 

Alleen als u toestemming hiervoor geeft, stuurt u deze verklaring ingevuld en ondertekend aan school terug.