De zorg voor de leerlingen

Ontwikkelingsperspectief plan (OPP) 
Om de zorg te structureren wordt per leerling een ontwikkelingsperspectief plan (OPP) opgesteld. Hierin worden pedagogische -, didactische - en maatschappelijke ontwikkelingen rondom het functioneren en presteren van de leerlingen systematisch beschreven. Alle OPP’s moeten door de ouders en de jongere ondertekend worden. Naar aanleiding van de OPP’s worden daarom de ouders op school uitgenodigd voor uitleg en ondertekening