Examens en toetsen

TOA niveautoetsen

Sommige leerlingen kunnen niet in het citotoetssysteem worden meegenomen, bijvoorbeeld omdat ze later instromen. Om hen toch te toetsen, kunnen wij de Toolkit Onderwijs en Arbeidsmarkt(TOA) gebruiken.

TOA is het betrouwbaarste en breedst toegepaste toetsinstrument in Nederland voor de drie verplichte vakken: Nederlands, wiskunde en Engels. Leerlingen die naar het ATC in HHW doorstromen, worden voordat ze daarheen gaan met de TOA op niveau getoetst.