Privacyreglement

Privacyreglement
Wij hanteren een privacyreglement, conform De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
Dit reglement is van toepassing op het leerling-registratiesysteem van De Spinaker. In dit reglement wordt omschreven hoe de leerling gegevens moeten worden beheerd en welke rechten leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) hebben met betrekking tot dit registratiesysteem. 

Foto’s t.b.v. de website van De Spinaker 
Bij een aantal vakken b.v. beeldende vorming, speciale gebeurtenissen of activiteiten op school, kan het voorkomen dat er foto’s van de leerlingen gemaakt worden.  Deze foto’s kunnen wij dan op onze website plaatsen. Echter wij hebben daar toestemming voor nodig van de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen. Hiervoor krijgt u bij de aanmeldingsformulieren ingesloten een toestemmingsverklaring beeldmateriaal. Alleen als u toestemming hiervoor geeft d.m.v. ondertekening van de verklaring kan er beeldmateriaal gebruikt worden.