Af- en ziekmelden

Wanneer uw kind verhinderd is om op school te komen, meldt u dat van tevoren. Bij ziekte belt u tussen 8.00 en 8.30 uur 072- 576 30 26.  
Op de dagen dat de leerling stage loopt worden zowel het stageadres als de school door u op de hoogte gebracht van de absentie. 

Bij absentie zonder bericht wordt contact opgenomen met ouder(s)/verzorger(s). Wanneer er sprake is van hoog ongeoorloofd verzuim binnen vier weken, wordt dit, afhankelijk van eventuele persoonlijke situaties, gemeld bij de leerplichtambtenaar. Ook kan school preventief contact leggen met de leerplichtambtenaar wanneer de school hier reden toe ziet. 
 

Om te voorkomen dat er onnodig procedures opgestart worden, verzoeken wij ouder(s)/verzorger(s) dringend om altijd melding te maken van ziekte of bezoek aan bijvoorbeeld tandarts of dokter.